menu dblex
3fel
4last
ofog
puts
skoj
5skämt
6oarter
okynne
spratt
streck
vanart
7fuffens
förtret
8dumheter
9rackartyg
spektakel
10odygdighet
pojkstreck